top of page

DØDSBO

Når noen dør, er det en hendelse som utløser mange følelser og samtidig byr på flere praktiske utfordringer

 

Vi bistår etterlatte med profesjonell håndtering av avdødes bo

For pårørende, er rydding og tømming av innbo ofte en omfattende og krevende oppgave 

Mange har ikke mulighet, eller ønsker å håndtere dette selv

Vi kjøper dødsbo, og tilbyr løsninger som omfatter alt man har behov for i situasjonen. 

Flytting av innbo og løsøre

Bortkjøring av avfall

Utvask

Klargjøring av bolig før salg

Lett oppussing  

Boligstyling

bottom of page